• Sposoby płatności

 1. a) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  b) W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

  c) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

  d) Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty
  • Przelew bankowy
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 3. Wszystkie ceny wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen u Sprzedawcy, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 07 8371 0009 0009 5077 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Rzepinie) ORYX SPÓŁKA CYWILNA ROBERT KONIECZNY,TOMASZ KRAJEWSKI, ul. Słowackiego 84, 69-110 Rzepin, NIP: 5981633232. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr........”.
 7. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.
 8. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego.


  2019-04-10_banner_1215x200A(1).png