Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego Sellnet.pl jest firma :


            Oryx S.C. Robert Konieczny, Tomasz Krajewski
                                      ul. Słowackiego 84
                                         69-110 Rzepin
                                       NIP: 5981633232

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma ORYX S.C. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do zawieranych umów sprzedaży między ORYX  S.C. a Klientem.
3. Zastosowanie znajduje wersja regulaminu aktualna w czasie zawarcia umowy.
4. Klientem w znaczeniu niniejszego regulaminu jest zarówno konsument jak i przedsiębiorca.             
5. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień, telefonicznie pod numerami: 510114891, 510114895 lub za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: biuro@sellnet.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.
 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin i zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę ORYX  S.C..
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W razie niedostępności całości lub części towarów Klient zostanie o tym fakcie poinformowany i sam zadecyduje o sposobie realizacji zamówienia; częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.
3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i oferta jest aktualna do wyczerpania zapasów.

 

§ 3 PŁATNOŚĆ
1. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki)
- przedpłata- przelewem
- gotówka w kasie – w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są przygotowane do wysyłki.

 

§ 4 WYSYŁKA
1. Zamówiony towar zostanie dostarczony Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy najpóźniej do 10 dni licząc od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy ORYX S.C.
3. Koszty wysyłki zależą od ciężaru paczki i zostają uwzględnione osobno na fakturze VAT.

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe jeżeli towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań. Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu bez kosztów transportu.

 

§ 6 REKLAMACJA

1. Odpowiedzialność za jakość produktów sprzedawanych przez ORYX S.C. wynosi 12 miesięcy od wydania towaru.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie z działem reklamacji.
3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania się asortymentu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Do reklamacji zgłaszanej przez konsumentów zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
6. Do reklamacji zgłaszanej przez przedsiębiorców zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji.
7. Koszty związane z reklamacjami, które nie zostały uwzględnione pokrywa klient.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma ORYX S.C. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz. 833) oraz nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - RODO z 24 maja 2016 roku.

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę.

3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Kontakt w sprawie zarządzania danymi osobowymi: dane@sellnet.eu       

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.