Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego Sellnet.pl jest firma :


            Oryx S.C. Robert Konieczny, Tomasz Krajewski
                                      ul. Słowackiego 84
                                         69-110 Rzepin
                                       NIP: 5981633232

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma ORYX S.C. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do zawieranych umów sprzedaży między ORYX  S.C. a Klientem.
3. Zastosowanie znajduje wersja regulaminu aktualna w czasie zawarcia umowy.
4. Klientem w znaczeniu niniejszego regulaminu jest zarówno konsument jak i przedsiębiorca.             
5. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień, telefonicznie pod numerami: 510114891, 510114895 lub za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: biuro@sellnet.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.
 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin i zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę ORYX  S.C..
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W razie niedostępności całości lub części towarów Klient zostanie o tym fakcie poinformowany i sam zadecyduje o sposobie realizacji zamówienia; częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.
3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i oferta jest aktualna do wyczerpania zapasów.

 

§ 3 PŁATNOŚĆ
1. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki)
- przedpłata- przelewem
- gotówka w kasie – w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są przygotowane do wysyłki.

 

§ 4 WYSYŁKA
1. Zamówiony towar zostanie dostarczony Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy najpóźniej do 10 dni licząc od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy ORYX S.C.
3. Koszty wysyłki zależą od ciężaru paczki i zostają uwzględnione osobno na fakturze VAT.

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe jeżeli towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań. Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu bez kosztów transportu.

 

§ 6 REKLAMACJA

1. Odpowiedzialność za jakość produktów sprzedawanych przez ORYX S.C. wynosi 12 miesięcy od wydania towaru.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie z działem reklamacji.
3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania się asortymentu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Do reklamacji zgłaszanej przez konsumentów zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
6. Do reklamacji zgłaszanej przez przedsiębiorców zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji.
7. Koszty związane z reklamacjami, które nie zostały uwzględnione pokrywa klient.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma ORYX S.C. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz. 833).

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.